0.00

Plotové stínovky v metráži

Udělejte si prostor intimnější snadno, rychle a levně.

Plotová stínovka šíře 2m

PLOTOVÉ STÍNOVKY 90% Plotové stínovky jsou pletené sítě z HDPE s ochranou proti UV. Pro účely zastínění je vhodná pletenina o hodnotě stínění 90% Předem je potřeb si uvědomit, že se jedná o hodnoty stínění, nikoliv neprůhlednost.
Cena: 49.00
41 bez DPH

Popis

Ze zkušeností však lze říci, že při použití stínovky 90% stínění je za určitých podmínek neprůhlednost vysoká. Tyto podmínky jsou zejména dvě.

  1. Podklad, na kterém je stínovka instalována
  2. Úhel a směr pohledu

  3. Hustota rostlin či předmětů u plotu

Ad 1) Je-li stínovka instalována na plotovou ocelovou síť či pletivo s menšími oky, neprůhlednost je vyšší.

 

Ad 2) Pokud je pohled přes stínovku proti slunci, je neprůhlednost opticky o něco nižší. Při pohledu od slunce je neprůhlednost naopak vyšší.

 

Ad 3) Hustý porost u plotu (keře, květiny atd.) neprůhlednost zvyšuje.

 

Na 100% neprůhlednost lze instalovat i jiné materiály, které jsou za všech okolností neprůhledné, jako různé rákosové či jiné rohože, silnější sítě a podobně. Každé z těchto řešení má své výhody a nevýhody. Jde to zejména o:

 

  1. Dynamický tlak na nosný systém plotu.

Je potřeba si uvědomit, že plot, tvořený z plných, neporézních materiálů je větrolamem. I poměrně slabý vítr vytváří na plot velký dynamický tlak. To s sebou nese nejen nutnost dobrého ukotvení nosného systému (plotu), ale zejména jeho dobrý stavební stav. Pokud plot, pletivo či sloupky nejsou dostatečně stabilní, může dojít k jejich deformaci. Čím je výplň poréznější, tím je tlak na konstrukci nižší. Vždyť každý předmět na plotu se chová jako plachta. Dynamický tlak, způsobený větrem, bývá vysoký. Například plachta o rozměru 48m2 dokáže pohánět velkou plachetnici na moři i za nízkého větru!!

 

Na horší konstrukci, jako je třeba starý plot, může vést instalace neporézních materiálů k destrukci plotu. Naopak lehkou stínovku vítr profoukne a dynamický tlak není tak vysoký.

  1. Estetické hledisko

Naprosto neprůhledná výplň plotu či plný plot oddělí prostor zahrady od okolí podobně jako zeď. Z pohledu zvenku plotu dovnitř sice není vidět, stejná situace ale nastává i opačně. Zevnitř je uživatel jako v ohradě. Není tedy vůbec vidět, co se děje za plotem, jaká je okolo příroda a podobně. To je pro mnoho lidí dost nepřirozené.

 

Naproti tomu při použití stínovky o stínění 90% je sice obvykle vidět pohyb za plotem (vliv má směr pohledu po slunci či proti slunci), nejsou však plně vidět detaily. Zahrada či ohrazený prostor tak získá z pohledu zevnitř velmi hezké pozadí, například les či jinou přírodu. Vznikne tak sice ohrazený prostor, který ale působí velmi přirozeně. Stínovka o stínění 90% je podle zkušeností pro tento efekt naprosto vyhovující. Ti spotřebitelé, kteří chtějí mít část plotu na určitých místech bezmála plně neprůhlednou, mohou stínovku zdvojit. Pak se i neprůhlednost podstatně zvýší.

Plotová stínovka o stínění 90% je dlouhodobě velmi dobře uživateli přijímána a žádána. Zde je několik fotografií použití stínovky 90% v praxi.


Total time: 0.042249s